รายนามเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา

รายการที่
1
ถึง
10
จาก
218
ปี 2566

card image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2566

card image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา

ที่อยู่: 234/30 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

หมายเลขโทรศัพท์: 082-5622278

ปี 2566

card image

ว่าที่ร้อยตรี สรายุทธ อ่องแสงคุณ

สาขาศิลปะ

ด้านการแสดง (นาฏศิลป์)

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2566

card image

ว่าที่ร้อยตรี สรายุทธ อ่องแสงคุณ

ที่อยู่: 27 ซอย 10 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

หมายเลขโทรศัพท์: 093-2546545

ปี 2566

card image

สันหณํฐ สุติยะ

สาขาศิลปะ

ด้านการแสดง (ดนตรี - นาฏศิลป์)

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2566

card image

สันหณํฐ สุติยะ

ที่อยู่: 16 หมู่ที่ 1 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

หมายเลขโทรศัพท์: 063-1588290 , 061-1396809

ปี 2566

card image

นาค ปัญญาดา

สาขาศิลปะ

ด้านหัตถศิลป์ (การตีเหล็ก)

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2566

card image

นาค ปัญญาดา

ที่อยู่: 215 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

หมายเลขโทรศัพท์: 089-9546074

ปี 2566

card image

ศรัณ สุวรรณโชติ

สาขาศิลปะ

ด้านการแสดง (เจิง)

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2566

card image

ศรัณ สุวรรณโชติ

ที่อยู่: 4 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสันโป่ง อำเภอเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

หมายเลขโทรศัพท์: 086-6585966

ปี 2565

card image

นายอุทัยย์ กาญจนคูหา

สาขาศิลปะ

ด้านหัตถกรรม

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2565

card image

นายอุทัยย์ กาญจนคูหา

ที่อยู่: 10 หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์: 084-9999125

ปี 2565

card image

นายอัญเชิญ โกฏแก้ว

สาขาศิลปะ

ด้านทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2565

card image

นายอัญเชิญ โกฏแก้ว

ที่อยู่: 42 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังวหัดเชียงใหม่ 50170

หมายเลขโทรศัพท์: 081-8828584

ปี 2565

card image

นายดนัย สังขทัต ณ อยุธยา

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2565

card image

นายดนัย สังขทัต ณ อยุธยา

ที่อยู่: 137 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อแฮ้วแลนด์วิว ซอย 2 ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์: 081-9513373

ปี 2565

card image

นายขวัญชัย สุรินทร์ศรี

สาขาศิลปะ

ด้านการแสดงคร่าว จ๊อย และเพลงซอพื้นเมือง

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2565

card image

นายขวัญชัย สุรินทร์ศรี

ที่อยู่: 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์: 065-9644990

ปี 2565

card image

นายภูเดช แสนสา

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2565

card image

นายภูเดช แสนสา

ที่อยู่: 45/5 ซอย 3 เจ้าพ่อขุนน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านนาตุ้ม ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 541150

หมายเลขโทรศัพท์: 080-8546237

รายการที่
1
ถึง
10
จาก
218